WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE…British-and-American-flags

Poprawność językowa przekazu marketingowego i nienaganna komunikacja mają ogromne znaczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy farmaceutycznej zarówno wśród lekarzy i farmaceutów, jak również wśród pacjentów.

Ponieważ budowanie prestiżu firmy w ogromnej mierze zależy od kultury komunikacji, dbałość o poprawność merytoryczną i językową w wymierny sposób przyczynia się do sukcesu PR-owego i marketingowego, a co za tym idzie także sprzedażowego.

DLATEGO nienaganna forma komunikacji, poprawność językowa oraz estetyka przekazu są tak ważne…

Warto doceniać znaczenie jakości komunikacji ze swoimi partnerami biznesowymi i inwestować w nią, ponieważ ostatecznie to właśnie takie imponderabilia przesądzają o trwałym sukcesie na tak konkurencyjnym rynku, jakim obecnie jest rynek farmaceutyczny zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

  tablet150ZAKRES TŁUMACZEŃ:

  – badania kliniczne, protokoły badań, publikacje naukowe, artykuły, case study, abstrakty;
 – ChPL, ulotki dolekowe, opakowania środków leczniczych;
 – materiały edukacyjne dla przedstawicieli, materiały wewnątrzfirmowe;
 – materiały informacyjno-edukacyjne dla pacjenta, lekarza, zespołu  pielęgniarskiego;
 – foldery reklamowe, postery, materiały na konferencje naukowe;
 – prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne i promocyjne;
 – treść stron internetowych; i inne.
 

 

crossZAKRES REDAKCJI I KOREKTY:

Redakcja, adiustacja, korekta wszelkich materiałów dla pacjenta, lekarza, zespołu pielęgniarskiego, komunikatów prasowych, wykładów, badań klinicznych, dokumentów wewnątrzfirmowych oraz wszelkich innych zleconych prac. Ponadto zapraszam do współpracy w zakresie usług copywriterskich oraz z zakresu medical writing.


stat4u